Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

Zpět

Veřejné zasedání 1/2018

Zde ke stažení

 Zastupitelé obce Krompach srdečně zvou občany na

 

VEŘEJNÉ   ZASEDÁNÍ

 

 

1/2018

 

Obecního zastupitelstva, které se koná dne 8. února 2018

 

od 17,00 hod v prostorách OÚ Krompach.

 

            Program zasedání:

         

           1/      Schválení kandidáta na funkci přísedícího u soudu.

           2/      Schválení dodatku ke smlouvě o zneškodňování separovaných     

                    odpadů v obci Krompach.

           3/      Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti ČEZ

                    distribuce.

           4/      Výběr zhotovitele a Smlouva o dílo na akci: Krompach - oprava

                     vodovodu 2. etapa a 3. etapa.                   

           5/      Schválení pořízení dalších změn a jejich zařazení do požadované změny č. 3 ÚP

                     Krompach (územní plán), pozemky pro stavbu rodinných domů.

           6/      Žádost o prodej části pozemku v k.ú. Krompach p.p.č. 496/1.

           7/      Žádost o prodej pozemku v k.ú. Krompach p.p.č. 119.

           8/      Žádost o prodej části pozemku v k.ú. Krompach p.p.č. 1673/3.

           9/      Žádost o prodej pozemku v k.ú. Krompach p.p.č. 1839.

         10/      Různé.

         11/      Diskuse.

         12/      Závěr.

                             

                                                                                         František Chadima

                                                                                             starosta obce

Vyvěšeno:  1. 2. 2017

Sejmuto:    8. 2. 2017

Vyvěšeno: 2. 2. 2018

Datum sejmutí: 18. 2. 2018

Zodpovídá: admin OUkrompach

Zpět